Testing PCR SARS CoV-2

Belangrijke gegevens

· Les tests PCR réservés en ligne seront répondus après 24h à 36h ou le jour même de la réalisation du test selon l’urgence et nos disponibilités.
Les tests payants sont facturables directement au voyageur (55 € – Payables UNIQUEMENT par BANCONTACT ou cartes de crédit – Pas de CASH).

· De patiënten met symptomen of diegenen die gescreend moeten worden in het kader van een tracingproces (dicht contact of terugkeer uit een rode zone) hebben voorrang.
·De gevraagde tests uitgevoerd in het kader van een vertrek naar het buitenland zijn beperkt in functie van onze beschikbaarheid en capaciteit.
·De afspraken worden enkel on line genomen wij vragen u om het secretariaat niet te bellen indien de uurroosters niet meer beschikbaar zijn..

Résultats, délais de réponses, attestations, certificats COVID numérique,...

Consultez les questions fréquemment posées
FAQ